Aloitteesta

7.11.2019
Rajat räiskeelle -kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan Kansalaisinfossa lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovedelle ja apulaispääsihteeri Timo Tuoviselle. Aloitetta luovuttamassa olivat Hannele Luukkainen, (Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY), Tero Kivelä (HUS Silmätautien klinikka), Hannu Halila (Suomen Lääkäriliitto) sekä Jari Pekola ja Leia-koira (Opaskoirayhdistys). Toivomme aloitteen herättävän vilkasta keskustelua!

5.6.2019
Rajat räiskeelle -kansalaisaloite luovutettiin tänään Väestörekisterikeskuksen Pauli Pekkaselle. Luovutuksessa avusti labradorinnoutaja Leia. Aloite keräsi reilut 65 700 allekirjoitusta. VRK laskee ja todentaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän, jonka jälkeen aloite etenee syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Lämmin kiitos kaikille aloitteen kannattajille!

Aloitteen perusteluista:

Ilotulitteet aiheuttavat haittaa niin ihmisille, eläimille kuin luonnollekin. Ilotulitteiden ampujille ja sivullisille aiheutuneista vammoista uutisoidaan joka vuosi vuodenvaihteen jälkeen. Kolmasosa ilotulitteista silmävammoja saaneista on lapsia. Ilotulitteet voivat aiheuttaa myös käsi-, kuulo- ja palovammoja sekä ruhjevammoja kasvoihin. Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua kemikaalikimarallaan ja voivat pahentaa ilmansaasteille herkkien henkilöiden sairauksia. Ympäristöä ilotulitteet kuormittavat mm. ilotuliteroskan muodossa.

Ilotulitteista lähtevät äänet ja valot stressaavat monia seura-, tuotanto- ja luonnoneläimiä. Ilotulitteet eivät ole vaarattomia niiden valmistajillekaan. Valmistusmaiden ilotulitetehtaissa sattuu aika ajoin vakavia onnettomuuksia, joissa työntekijät voivat loukkaantua vaikeasti tai menettää henkensä.

Rajat räiskeelle on kansalaisaloitekampanja, jonka tavoitteena on rajata luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden käyttö siirtymäajan puitteissa vain ammattilaisten käyttöön. Ilotulitusesityksiä saisivat siten järjestää vain ammattimaiset toimijat, joilla on Tukesin myöntämä lupa järjestää ilotulitusnäytöksiä. Kansalaisaloite ja sitä tukeva kampanja eivät puutu F1-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden, kuten esimerkiksi tähtisadetikkujen ja pienten paukkupommien, kuluttajakäyttöön.