Aloitteesta

5.10.2022
Valiokunnan mietintö on valmistunut. Se ehdottaa aloitteen hylkäämistä, mutta ehdottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää kattavasti eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi, ryhtyy selvitysten johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin ja antaa talousvaliokunnalle selvityksen tarkastelun tuloksista.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_19+2022.aspx

On hyvä, että valiokunta perehtyi asiaan eikä antanut aloitteen raueta, mutta hyvin harmillista, että ilotulitteiden aiheuttamat haitat saavat edelleen jatkua. Jokainen vuodenvaihde tuo tullessaan lisävammoja, materiaalisia vahinkoja sekä haittoja niin ihmisille kuin eläimillekin.

10.6.2022
Jo kolmas päivämäärä valiokuntakäsittelylle – toivotaan, että tällä kertaa päästään käsittelyyn asti!

Talousvaliokunnan julkinen asiantuntijakuuleminen asiassa KAA 11/2019 vp Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi pidetään tiistaina 21.6.2022 klo 12.15-13.15. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/21062022_tav?autoplay=1

7.11.2019
Rajat räiskeelle -kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan Kansalaisinfossa lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovedelle ja apulaispääsihteeri Timo Tuoviselle. Aloitetta luovuttamassa olivat Hannele Luukkainen, (Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY), Tero Kivelä (HUS Silmätautien klinikka), Hannu Halila (Suomen Lääkäriliitto) sekä Jari Pekola ja Leia-koira (Opaskoirayhdistys). Toivomme aloitteen herättävän vilkasta keskustelua!

5.6.2019
Rajat räiskeelle -kansalaisaloite luovutettiin tänään Väestörekisterikeskuksen Pauli Pekkaselle. Luovutuksessa avusti labradorinnoutaja Leia. Aloite keräsi reilut 65 700 allekirjoitusta. VRK laskee ja todentaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän, jonka jälkeen aloite etenee syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Lämmin kiitos kaikille aloitteen kannattajille!

Aloitteen perusteluista:

Ilotulitteet aiheuttavat haittaa niin ihmisille, eläimille kuin luonnollekin. Ilotulitteiden ampujille ja sivullisille aiheutuneista vammoista uutisoidaan joka vuosi vuodenvaihteen jälkeen. Kolmasosa ilotulitteista silmävammoja saaneista on lapsia. Ilotulitteet voivat aiheuttaa myös käsi-, kuulo- ja palovammoja sekä ruhjevammoja kasvoihin. Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua kemikaalikimarallaan ja voivat pahentaa ilmansaasteille herkkien henkilöiden sairauksia. Ympäristöä ilotulitteet kuormittavat mm. ilotuliteroskan muodossa.

Ilotulitteista lähtevät äänet ja valot stressaavat monia seura-, tuotanto- ja luonnoneläimiä. Ilotulitteet eivät ole vaarattomia niiden valmistajillekaan. Valmistusmaiden ilotulitetehtaissa sattuu aika ajoin vakavia onnettomuuksia, joissa työntekijät voivat loukkaantua vaikeasti tai menettää henkensä.

Rajat räiskeelle on kansalaisaloitekampanja, jonka tavoitteena on rajata luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden käyttö siirtymäajan puitteissa vain ammattilaisten käyttöön. Ilotulitusesityksiä saisivat siten järjestää vain ammattimaiset toimijat, joilla on Tukesin myöntämä lupa järjestää ilotulitusnäytöksiä. Kansalaisaloite ja sitä tukeva kampanja eivät puutu F1-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden, kuten esimerkiksi tähtisadetikkujen ja pienten paukkupommien, kuluttajakäyttöön.